Nacházíte se: Hlavní strana Lástíky.cz > Přehled stránek > Jak objednat zájezd

Jak objednat zájezd

Poptávky a rezervace

Zákazník může v nabídce rezervovat a poptávat neomezené množství zájezdů. Pracovníci CA ověří dostupnost vybraných zájezdů a nezávazně rezervují zákazníkem vybrané a dostupné zájezdy u pořádajících CK. Zákazníka následně obratem informují o dostupnosti jednotlivých zájezdů a trvání rezervace každého dostupného, obeznámí zákazníka s přesnou cenovou kalkulací, konečnou cenou těchto jednotlivých zájezdů a případných možných volitelných příplatků (cestovní pojištění, příplatky dalšího možného stravování nad rámec základní nabídky a ceny zájezdu apod.).

K rychlému vyřízení objednávek je nutné zadat všechny důležité informace, které jsou systémem požadovány.

Cestovní smlouva

Jakmile si zákazník zvolí jeden konkrétní zájezd z nabídky dostupných, je připravena pracovníkem CA cestovní smlouva, která je následně zaslána k podpisu zákazníkovi faxem nebo e-mailem společně s ceritifikátem o pojištění dané CK a příslušnými Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdech, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy.

Pokud zákazník souhlasí se všeobecnými podmínkami, překontroloval vyplněné údaje na cestovní smlouvě (správně vyplněná jména, termín zájezdu, přístlušná strava apod.), cestovní smlouvy vytiskne, podepíše a zašle zpět na fax nebo e-mail uvedené v pokynech průvodního e-mailu zpět do CA. Zákazníkem podepsaná cestovní smlouva je závazná.

Podepsaná cestovní smlouva musí být zákazníkem zaslána vždy nejpozději do doby trvání rezervace, pokud není mezi zákazníkem a pracovníkem CA domluveno jinak. CA není odpovědna za opožděné zaslání cestovní smlouvy zákazníkem a případnou následnou nedostupnost - vyprodanost zákazníkem vybraného zájezdu.

Úhrada zájezdu

V případě, že dojde k chybnému vyplnění ceny na cestovní smlouvě, platí vždy cena včetně příslušných příplatků povinných případně zvolených zákazníkem, kterou aktuálně v době podpisu cestovní smlouvy nabízí pořádající CK. Tato podmínka je platná jak ze strany zákazníka, tak ze strany CA a každá z těchto stran má nárok kdykoli žádat nápravu.

 

Úhrada zájezdu s datem konání do 30 dnů po podpisu cestovní smlouvy nebo z nabídky zájezdů "last minute":

Zájezd, jehož datum konání je do 1 měsíce od podpisu cestovní smlouvy, je nutné uhradit ve 100% výši ihned nebo nejpozději do doby trvání rezervace přímo na bankovní účet CA nebo pořádající CK a to buď bankovním převodem nebo v hotovosti přímým vkladem na přepážce příslušné banky dle platebních pokynů uvedených na příslušné cestovní smlouvě.


Úhrada zájezdu s datem zahájením po 1 měsíci a více po podpisu cestovní smlouvy:

Záloha na zjezd, u něhož je odjezd více než 1 měsíc po podpisu cestovní smlouvy, je splatná ihned (nejpozději do doby trvání rezervace zájezdu) a doplatek pak nejpozději 30 dní před termínem odjezdu na zájezd. Platby probíhají dle pokynů a platebního rozpisu uvedeného na cestovní smlouvě přímo na bankovní účet CA nebo pořádající CK a to buď bankovním převodem nebo v hotovosti přímým vkladem na přepážce příslušné banky.
 

Zrušení - storno zájezdu

Zrušení zájezdu a případné storno-poplatky podléhají Všeobecným podmínkám účasti na zájezdech příslušné CK, které jsou nedílnou součástí každé konkrétní cestovní smlouvy.